Phóng sự ảnh
Hà Nội sau 42 năm thống nhất đất nước (30/04/2017 00:20)
Năm tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang sử chói lọi. Sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và mốc thời điểm 11h30 ngày 30/4/1975 không những mang một dấu ấn với quân và dân ta, mà còn được coi là sự kiện có tầm quan trọng với thế giới và có tính thời đại sâu sắc
Một góc Thủ đô
Cách đây vừa tròn 42 năm, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta, với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân. Quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại - chiến thắng 30/4/1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn về một mối, hát lên khúc ca khải hoàn, hát vang bài ca thống nhất, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, luôn luôn có sự phát huy truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Quân và dân Hà Nội đã góp phần lớn trong công cuộc đấu tranh, làm nên thắng lợi vĩ đại của cả dân tộc. Sau 42 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền và nhân dân Hà Nội đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Những thành tựu đó khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nét văn minh đô thị
Sự chuyển biến rõ nhất có thể thấy đó là trên lĩnh vực kinh tế. Cùng với cả nước bước sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Sau 42 năm giải phóng, thống nhất đất nước, đặc biệt là sau 30 năm đổi mới kinh tế Thủ đô đã tăng trưởng vượt bậc: tốc độ tăng GDP, từ mức 4,48% giai đoạn 5 năm đầu đổi mới (1986 - 1990), ước tăng lên mức trên 9,3% giai đoạn (2009 - 2015) GDP bình quân đầu người năm 2015, ước tăng gấp gần 6,4 lần so với năm 1990. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân… tiếp tục đứng đầu cả nước. Quan hệ sản xuất mới ngày càng được củng cố và phát triển. Chủ trương sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể được củng cố; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh… cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Từ công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, sang dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Một ngã tư đường phố
Lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hà Nội đã và đang thu hái được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều di sản của Hà Nội được Quốc tế công nhận là di sản văn hóa thế giới như: khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, “Lễ hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng”, Nghệ thuật “hát ca trù”; 82 bia tiến sỹ ở Văn Miếu, Quốc Tử Giám được công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ; phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển thể thao thành tích cao; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội, trước hết là người có công với cách mạng… có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến mạnh; hệ thống chính trị các cấp của Thành phố ngày càng vững mạnh và trưởng thành; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tích lũy được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành; tư duy, phương pháp lãnh đạo và phong cách làm việc tiếp tục được đổi mới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quá trình thực hiện công cuộc đổi mới.

Hà Nội - Thành phố vì hòa bình.
Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, đối ngoại được mở rộng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với công cuộc đổi mới, đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước được củng cố. Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Với những thành tựu của Hà Nội sau 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đổi mới đất nước. Diện mạo Thủ đô ngày càng đổi thay, khang trang, văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội từ đô thị đến nông thôn phát triển theo hướng đồng bộ, đặc biệt là từ sau khi Thủ đô được điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính, với quy mô diện tích tự nhiên tăng gấp trên 3,63 lần so với Hà Nội trước đây. Thủ đô Hà Nội đã thực sự trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Anh Thịnh - Ảnh: Nhật Thăng


Các tin mới
Bình An ngày nắng đẹp (02/01/2020 10:04)
Các tin đã đăng
Đôi bờ Hiền Lương (29/04/2017 23:25)
Dấu chân không mỏi (13/04/2017 14:39)
Thanh âm của núi (06/04/2017 11:25)
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật