Phóng sự ảnh
Bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương (29/10/2019 09:34)
Biển Đông đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, chúng ta đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Đồng hành cùng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vai trò tác nghiệp báo chí tại biển đảo cũng cần phải phân tích rõ tính khách quan, chân thực, chính xác của thông tin, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề trong khai thác và xử lý thông tin, hình ảnh.
Chiến sỹ Hải quân đón nhận thông tin từ đất liền

Ngày đêm cánh gác giữ vững biển trời quê hương

Hải quân Việt Nam tuần tra trên đảo

Sân bay trên đảo Trường Sa lớn

Tình quân dân trên hòn đảo thiêng liêng của Tổ Quốc

 Tác giả: Huy Thịnh - Tổ: 2Các tin mới
Bình An ngày nắng đẹp (02/01/2020 10:04)
Các tin đã đăng
Vấn nạn về rác thải (21/10/2019 11:40)
Làng nghề tơ Cổ Chất (21/10/2019 11:32)
Thu Hà Nội (21/10/2019 11:20)
Tây Nguyên ngày nay (21/10/2019 10:50)
Quê hương (21/10/2019 09:49)
Lễ hội Gò Đống Đa (18/10/2019 10:06)
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật