Ảnh đơn
Một ngày Việt Nam lần thứ 3 (2019) - Tác giả: Văn Cả Quyết (10/10/2019 12:34)
Một ngày Việt Nam lần thứ 3 (2019)
Xây dựng kênh mương. Tăng cường hệ thống kênh mương,đảm bảo đầy đủ nước cung cấp việc tưới tiêu cho lúa và hoa mầu (Huyện Kinh Môn, HD)

 Tác giả: Văn Cả Quyết - Tổ: 4Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật