Thông tin
Doanh nghiệp viễn thông được chủ động về giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế (31/05/2017 09:58)
Từ 1/6/2017, việc hợp tác kinh doanh dịch vụ chuyển vùng quốc tế với các đối tác nước ngoài sẽ do doanh nghiệp chủ động đàm phán theo nguyên tắc thỏa thuận thương mại, phù hợp với thực tế kinh doanh dịch vụ chuyển vùng quốc tế, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia.
Ảnh minh hoạ
 Đây là thông tin vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố nhằm thúc đẩy khuyến khích phát triển, đầu tư vào Việt Nam khi tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được dùng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế với giá cước phù hợp với thực tế.
Với công bố này, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về giá cước và thời gian đàm phán với các đối tác về dịch vụ chuyển vùng quốc tế cả chiều đi và chiều đến tùy theo thực tế giá cước chuyển vùng quốc tế của thị trường và các dịch vụ có khả năng thay thế. Theo đó, giá cước đàm phán trên nguyên tắc thương mại với các đối tác bảo đảm lợi ích doanh nghiệp, phù hợp với mức chi trả của người dân để kích thích tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi quốc gia khi tiến tới cân bằng chiều đến và chiều đi, tăng nguồn thu từ phát triển chiều đi.
Đồng thời thông qua thay đổi này sẽ thúc đẩy, khuyến khích phát triển, đầu tư vào Việt Nam khi tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được dùng dịch vụ chuyển vùng quốc tế với giá cước phù hợp với thực tế; người dân Việt Nam cũng được tăng tiện ích khi được dùng dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều đi tương đồng với giá cước chiều đến.
Trước đó, thực hiện chủ trương “quản lý giá cước theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự định giá của doanh nghiệp” được quy định tại Quyết định 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông rà soát tình hình thực tế kinh doanh và xây dựng phương án điều chỉnh kinh doanh dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế bảo đảm hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Sau 2 năm triển khai biện pháp quản lý tại Công văn 1468/CVT-GCKM và Công văn 1469/CVT-GCKM, môi trường kinh doanh đã đổi mới không ngừng, doanh nghiệp đã kinh doanh trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, không doanh nghiệp nào có khả năng khống chế thị trường, ảnh hưởng đến giá cước chuyển vùng quốc tế, nên thị trường này không cần sự can thiệp của cơ quan quản lý Nhà nước.
Nhật Thăng
Nguồn tin: Báo Kinh doanh & Pháp luật


Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật