Thông tin
THÔNG BÁO: Tổ chức Cuộc thi ảnh Marathon “Vẻ đẹp một ngày Việt Nam” Kính gửi: Toàn thể hội viên CLB ảnh báo chí (01/09/2017 22:09)
Cuộc thi ảnh Maraton “Vẻ đẹp một ngày Việt Nam” là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội đầu tiên của Câu lạc bộ sau thành công của Đại hội lần thứ VI Câu lạc bộ Ảnh báo chí. Ban Chấp hành yêu cầu các chi nhánh thuộc Câu lạc bộ, các hội viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc.
Cuộc thi ảnh Maraton “Vẻ đẹp một ngày Việt Nam” là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội đầu tiên của Câu lạc bộ sau thành công của Đại hội lần thứ VI Câu lạc bộ Ảnh báo chí. Ban Chấp hành yêu cầu các chi nhánh thuộc Câu lạc bộ, các hội viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc.
Đây cũng là dịp để Ban Chấp hành đánh giá trình độ, chất lượng và thái độ của từng hội viên trong trách nhiệm là thành viên của một Câu lạc bộ có uy tín, được Hội Nhà báo Việt Nam khuyến khích và giao trách nhiệm.
Ban Nghiệp vụ Câu lạc bộ yêu cầu các chi nhánh thực hiện các yêu cầu cụ thể như sau:
1. Đúng 8 giờ sáng ngày 2/9/2017, các chi nhánh tập hợp hội viên ở một địa điểm đã định, mặc áo đồng phục, chụp một kiểu ảnh tập thể đủ những người tham gia cuộc thi (ảnh này sẽ gửi về Ban Tổ chức để theo dõi, làm tư liệu cho Câu lạc bộ). Các hội viên nào vì lý do gia đình ở xa nơi sinh sống thì chụp tại nơi mình có mặt.
2. Các chi nhánh trưởng chia chi nhánh thành các tốp nhỏ phân theo đề tài để bộ ảnh tuyển chọn từng chi nhánh đa dạng, phong phú; để bộ ảnh triển lãm sinh động.
3. Mỗi hội viên gửi cho Chi nhánh trưởng từ 5 đến 10 ảnh tốt nhất (ghi chú thích đầy đủ, chi tiết; ghi tên tác giả, số điện thoại). Sau ngày 3/9/2017, chậm nhất là 5 ngày, các chi nhánh chuyển dữ liệu đến Ban Tổ chức cuộc thi (theo email của đồng chí Vũ Nhật Thăng: nhatthang@anhbaochi.org). Mỗi chi nhánh chọn từ 30 đến 50 ảnh tốt nhất để dự giải tập thể.
Mọi chi tiết cần hỏi, về nghiệp vụ, xin vui lòng liên hệ:
Đồng chí Vũ Huyến, số điện thoại: 0987 405 220.
Về thể lệ, xin vui lòng liên hệ:
Đồng chí Vũ Nhật Thăng, số điện thoại 0902 237966.
Chúc các chi nhánh, hội viên thu nhiều kết quả qua cuộc thi.
Trân trọng!


Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật