Thông tin
Thông báo v/v rà soát hội viên các Chi nhánh thuộc CLB Ảnh báo chí (13/01/2020 12:24)
Thông báo v/v rà soát hội viên các Chi nhánh thuộc CLB Ảnh báo chí và gửi ảnh tham dự cuộc thi và và triển lãm ảnh "Cuộc sống thường ngày" do CLB tổ chức nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2020.
THÔNG BÁO
Kính gửi: Các đồng chí Trưởng Chi nhánh và toàn thể hội viên CLB Ảnh báo chí
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảnh báo chí NVH Hội Nhà báo Việt Nam thông báo:
1. Đề nghị các đồng chí Trưởng Chi nhánh thuộc Câu lạc bộ Ảnh báo chí rà soát lại hội viên chi nhánh, gửi danh sách lên Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam trước ngày 15/1/2020 để Ban Chủ nhiệm phê chuẩn danh sách hội viên các Chi nhánh thuộc CLB Ảnh báo chí năm 2020 - 2021.
2. Đôn đốc anh, chị, em hội viên tích cực gửi ảnh tham dự cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" do CLB Ảnh báo chí tổ chức nằm trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2020 (Nội dung theo Thể lệ); Đề nghị Hội viên CLB đóng hội phí sinh hoạt nghiệp vụ năm 2020 - 2021 cho các đồng chí Trưởng Chi nhánh.
Chi tiết xin vui lòng liên hệ: CLB Ảnh báo chí Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt nam - Điện thoại: 0986 613 871 (đ/c Đỗ Tuyết Thanh) hoặc 0983 687 286 (đ/c Vũ Nhật Thăng)
 
                                                                                                                               T/M BAN CHỦ NHIỆM
 
 
                                                                                                                                     Vũ Nhật Thăng

 Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật