KD và PL
Quảng Ngãi: Cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (09/06/2017 17:09)
Một việc về thực trạng cấp đất đã được phơi bày, những biểu hiện sai phạm về quản lý đất đai của các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ngãi đáng báo động! Việc lấy đất của người này đem cấp cho người khác một cách ngang nhiên đã được nhiều tờ báo lên tiếng... Nhưng cho đến nay, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi vẫn im lặng một cách khó hiểu, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc để trả lại đất hợp pháp cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thị?!
Quyết định số 1817/QĐ - UBND của UBND huyện Sơn Tịnh về “Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
Theo hồ sơ lưu trữ tại Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sơn Tịnh thì khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg, phần diện tích đất 2.030m2 đã được đo vẽ lập bản đồ giải thửa số 729 (nay là thửa đất số 926), loại đất T, tờ bản đồ số 17 do bà Trương Thị Thị đứng tên trong sổ đăng ký ruộng đất (mẫu 5b), UBND xã Tịnh Hiệp lập sổ ngày 22/01/1986 và được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt ngày 31/04/1987. Nhưng, khi thực hiện Nghị định 64/CP, theo bản đồ địa chính xã Tịnh Hiệp lập năm 1999 thì thửa đất 729 biến động thành thửa đất số 926 diện tích 2.689m2, tờ bản đồ số 36 và được cấp cho ông Trương Thức. Phần diện tích tăng thêm, theo giải trình của UBND xã Tịnh Hiệp là do quá trình đo đạc xác lập bản đồ địa chính đã nhập chung thửa đất 758, diện tích 464m2, loại đất hoang (đất công nằm liền kề thửa 729) thành thửa đất số 926? Phải chẳng vì sự ưu ái này dẫn đến việc trở nên không bình thường?. Qua trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tấn Tài - Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp cho biết: “Địa phương đã xác minh lại thì ông Trương Thức không có một tư liệu nào để chứng minh phần đất của mình khi kê khai. 70 hộ cùng đợt xét duyệt đều có đủ thông tin, riêng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Thức không có đơn xin đăng ký QSDĐ của ông Thức thời điểm năm 2000 (theo giải trình của UBND xã là do UBND xã đã làm mất). Trong đợt kê khai này, mọi hộ dân đều có đầy đủ tư liệu, không một ai bị mất hồ sơ, chỉ riêng hộ ông Thức bị mất hồ sơ. Liệu có chấp nhận được lý giải này hay không? Không có hồ sơ tất nhiên là không hợp lệ! Đây là điều không bình thường và cũng là khuất tất chưa được làm rõ từ phía các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi!”.
Sau khi có đơn khiếu nại của gia đình bà Trương Thị Thị, UBND huyện Sơn Tịnh đã kiểm tra, xem xét; ông Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện đã thấy sai và kịp thời sửa sai bằng cách ban hành Quyết định định số: 1817/QĐ - UBND về việc: Thu hồi GCNQSDĐ số 00940/QSDĐ/1306/QĐ - UB ngày 27/12/2000 đã cấp cho hộ ông Trương Thức thuộc thửa đất số 926, tờ bản đồ số 36, diện tích) 2.689m2, tại xã Tịnh Hiệp. Nhưng, tại Biên bản đối thoại ngày 08/11/2016, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi lại cho rằng Quyết định thu hồi này không hợp lý. Kết luận của Thanh tra tỉnh hết sức chung chung và không đúng với thực tế qua các hồ sơ lưu giữ tại huyện: “Ông Trương Thức là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp nên việc cấp GCNQSDĐ cho ông Thức là có cơ sở pháp lý”.
Chúng tôi làm việc với ông Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết thêm: “Hồ sơ gốc thửa đất nêu trên là của bà Trương Thị Thị, nhưng Thanh tra tỉnh lại căn cứ vào người sử dụng đất sau khi bà Thị mất là ông Trương Thức (chỉ tự khai). Tôi thấy đúng với trách nhiệm là người quản lý trực tiếp ở địa phương nên đã ký Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trương Thức bởi đã cấp không đúng đối tượng”. Thế nhưng, ngày 05/12/2016 ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số: 2499/QĐ - UBND cho rằng Quyết định số 1817/ QĐ - UBND của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh là không đúng quy định của pháp luật. Việc bà Trương Thị Thị đăng ký trong Sổ đăng ký ruộng đất được coi là loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Công văn số 1568/ BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 25/4/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc “sử dụng sổ dã ngoại và sổ mục kê khai đất đai”. Trong đó có nội dung khẳng định: “Chỉ có Sổ đăng ký ruộng đất (lập theo quy định tại Quyết định số 56-ĐKTK) và Sổ địa chính (được lập theo quy định tại Quyết định số 499 QĐ-ĐC và Thông tư số1990/2001/ TT-TCĐC 1990/2001/TT-TCĐC) mới được coi là loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai) vì các Sổ này chỉ ghi đối với những người sử dụng đất đã kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và được Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã thẩm tra, xác nhận là sử dụng hợp pháp, đồng thời được Ủy ban Nhân dân cấp huyện xét duyệt công nhận (theo quy định tại Quyết định số 56- ĐKTK) hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (theo quy định tại Quyết định số 499/ QĐ-ĐC và Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC)”.
Và theo Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, quy định giấy tờ để thực hiện quyền của người sử dụng đất thì: “2. Người đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định sau đây thì làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thực hiện các quyền theo quy định của Nghị định này: ...c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp; d) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ở mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp...”.
Như vậy thời điểm ông Trương Thức kê khai, đăng ký QSDĐ và được UBND huyện Sơn Tịnh cấp GCNQSDĐ thì bà Trương Thị Thị đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất này đã có bà Thị là chủ sử dụng (mặc dù bà Thị đã chết). Thế nên, dù ông Trương Thức thực hiện đăng ký, kê khai QSDĐ vào năm 2000, nhưng lúc này Luật Đất đai 1993 đã công nhận đất đai là tài sản thừa kế: “Cá nhân, thành viên của hộ gia đình được giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở, sau khi chết, quyền sử dụng đất của họ được để lại cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế” (Khoản 3, Điều 76 Luật Đất đai 1993). Như vậy, thời điểm năm 2000, về mặt bản chất QSDĐ này là tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật vì diện tích đất này đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
Thời điểm ông Trương Thức kê khai, đăng ký để được cấp GCNQSDĐ, ông Nguyễn Tấn Anh (con trai bà Thị) cũng kê khai đăng ký một số thửa đất ông Anh đang sử dụng nhưng không kê khai đăng ký thửa đất này và ông Nguyễn Tấn Anh cũng không có khiếu nại, tranh chấp gì với ông Trương Thức về thửa đất 926, không đồng nghĩa với việc những người con của bà Trương Thị Thị từ bỏ quyền sở hữu đối với QSDĐ này mà vì QSDĐ này là tài sản của bà Trương Thị Thị để lại sau khi chết, là tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế và đây là tài sản chung của các con bà Thị. Vì vậy, ông Nguyễn Tấn Anh không có quyền quyết định đối với QSDĐ của bà Trương Thị Thị.
Nhiều câu hỏi được đặt ra về việc đất của bà Thị đem cấp nhầm cho ông Thức, nhưng đến nay các cơ quan chức năng không thể hiện được bất cứ một lý do thuyết phục nào cho sự “cấp nhầm” này? Hơn nữa, lẽ ra về phân cấp quản lý đất đai thì trong trường hợp này phải là cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ là UBND huyện Sơn Tịnh, nhưng sự việc lại trở nên phức tạp khi có một bản kết luận của cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi? Theo các Luật gia nhận định sự việc thì: “Việc cấp GCNQSD đất cho ông Trương Thức là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật”. Ngày 03/03 /2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Văn bản số 1094/UBND-NC do ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký giao cho tổ liên ngành 1413 do Sở Tư pháp chủ trì phối hợp nhằm kiểm tra và “Tham chiếu qui định của pháp luật liên quan để tham vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 3/2017”. Nhưng không biết đến khi nào UBND tỉnh Quảng Ngãi mới có câu trả lời?
Bà Trương Thị Thị đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là một gia đình đã có nhiều đóng góp, hiến dâng cả máu và nước mắt cho nền độc lập của Tổ quốc hôm nay. Câu nói truyền đời: “Uống nước nhớ nguồn”! Không quên những cống hiến, mất mát và hy sinh từ hàng triệu người con đã tận trung báo quốc, chính sách lớn của Nhà nước luôn quan tâm hướng về bản thân và gia đình họ xuyên suốt 70 năm qua. Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh & Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) đang cận kề, công luận vẫn còn nỗi thắc mắc luôn canh cánh bên lòng về cách hành xử thiếu khách quan của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với gia đình chính sách Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thị. Và cho đến bao giờ con cháu Bà Trương Thị Thị mới tạo lập được nơi thờ phụng những anh linh đã “vị quốc vong thân”. Nhưng con cháu bà vẫn canh cánh một nỗi đau về sự việc trên. Những người biết câu chuyện về việc mảnh đất của Mẹ Việt Nam Anh hùng đã bị cấp nhầm cho người khác đang có nguy cơ mất trắng đều cảm thông với gia đình và đặt nhiều câu hỏi về phía UBND tỉnh và các cơ quan chức năng. Có lẽ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giải quyết dứt điểm sự việc này theo đúng các quy định của pháp luật.
Lương Phong
Nguồn tin: Báo Kinh doanh & Pháp luật


Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật