KD và PL
Cần có một cách nhìn thực tế về Công ty QBBK (kỳ 2) (23/06/2017 16:05)
Luật sư Thức đã đứng dậy phát biểu là không đồng ý việc bàn giao vì Chủ sở hữu công ty QBBK đã cử ông luật sư Petr Plavec và từ ngày mồng 1, ông Hải đã bàn giao lại công việc cho Chủ sở hữu vì vậy Chủ sở hữu đã nắm quyền Tổng Giám đốc công ty này và xin các quý vị cùng lắng nghe luật sư Petr Plavec trình bày và đây là việc các vị cho là bàn giao,...
PV Báo Kinh doanh và Pháp luật trao đổi cùng luật sư Petr Plavec
...nhưng bàn giao theo quyết định của UBND nhưng ông Hải chỉ là người làm thuê mà giờ đã bị miễn nhiệm thì mọi việc phải được Chủ sở hữu công ty này giải quyết cho nên ông Hải không thể có mặt hôm nay được. Hơn nữa tài sản của công ty này là 35 triệu USD, nhưng khoảng nợ của vốn đầu tư ban đầu chỉ có 25 triệu USD cho nên tôi đề nghị phần xử lý phải thuộc về phía công ty.
Sau đó ông Hùng đứng lên nói rằng ông là người đại diện sở hữu, ông Thức đã nói anh là đại diện làm Giám đốc công ty QBBK chứ không phải đại diện sở hữu.Tuy nhiên ông Hùng nói tiếp: Tôi được luật pháp Việt Nam chứng nhận ông Dũng đã đề nghị các bên ngồi xuống.
Lúc này không khí cuộc họp trở nên căng thẳng và có ý kiến cho rằng công ty TBGM đã phá sản rồi thì còn gì nữa thì không thể ký kết được gì nữa và giờ là theo quy định thì Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia với chủ sở hữu mới là ông quản tài viên Josef Cupka quốc tịch Cộng hòa Séc, và người đại diện theo pháp luật mới của công ty là ông Trần Văn Hùng.
Nhưng luật sư Petr Plavec đã xin phép đứng dậy và trình bày trong sự nhốn nháo của hội trường, ông nói: “Tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu mọi việc theo cách dễ dàng hơn, tôi rất mong muốn quý vị có mặt sẽ ký vào danh sách tham dự cuộc họp ngày hôm nay...”.
Nhưng ông Dũng chủ trì cuộc họp đã cắt lời luật sư Petr Plavec và nói rằng tất cả chúng ta đã nghe các ý kiến rồi và đề nghị bà Trang đại diện cho sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến. Luật sư Petr Plavec vẫn đề nghị mọi người phải điền thông tin và ký tên vào bản danh sách tham dự hôm nay. Nhưng không ai quan tâm đến ý kiến của luật sư.Và có người giơ bản chứng nhận đầu tư và quyết định ông Hùng là giám đốc công ty QBBK ra và nói chen vào hội nghị với ý là tiếp quản công ty luôn và đề nghị mọi người tôn trọng theo luật Việt Nam.

Trụ sở Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia.
Hội trường rất nhiều ý kiến, nhưng luật sư Petr Plavec vẫn đứng lên xin có vài ý kiến và rồi mọi người cũng trật tự để luật sư Petr Plavec nói: “Tôi nghĩ rằng mọi người nghĩ khác những gì tôi muốn nói! Tôi xin được giải thích về tình huống của Công ty QBBK trong hiện tại. Như quý vị đều biết thì Công ty này được xây dựng bởi Công ty TBGM và đây là một Công ty của Cộng hòa Séc, trên thực tiễn thì công ty này đã bị phá sản vì thế nên tôi muốn làm rõ với tất cả các quý vị những gì liên quan đến tôi và khách hàng của tôi. Đầu tiên là tôi muốn làm rõ việc tôn trọng hoàn toàn luật của nước Cộng hòa Séc đã tuyên bố là Công ty này bị phá sản và pháp luật của Cộng hòa Séc cũng đã công nhận ông Josef Cupka là Quản tài viên đối với Công ty QBBK, và tôi cũng xác nhận việc ông Josef Cupka theo luật của Cộng hòa Séc là có toàn quyền đối với tài sản của Công ty bao gồm cả 100% quyền đối với các cổ phần của Công ty và tôi cũng khẳng định với các quý vị rằng chúng ta đều tôn trọng luật pháp của Việt Nam và cũng khẳng định rằng luật pháp của Cộng hòa Séc đã khẳng định Công ty TBGM đã bị phá sản ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này rất là quan trọng vì không có quyết định nào của một cơ quản lý nào của Cộng hòa Séc hay luật pháp Công hòa Séc không có một thỏa thuận nào, công bố nào cho công chúng rằng quyền sở hữu của Công ty QBBK Quảng Bình được chuyển thành tài sản của ông Josef Cupka. Và theo luật của Công hòa Séc thì rất rõ ràng rằng ông Josef Cupka không phải là chủ sở hữu của công ty QBBK ngay cả khi công ty bị phá sản thì vẫn là Công ty TBGM vẫn là chủ duy nhất của QBBK, do đó quyền sở hữu chưa được giao chuyển nên ông Josef Cupka không thể công bố bản thân ông ấy là chủ sở hữu Công ty QBBK ở Việt Nam, và cũng như việc ông Josef Cupka đề cử ông Trần Văn Hùng là Tổng Giám đốc của Công ty QBBK về bàn giao công ty với tài sản cá nhân của ông Josef Cupka. Nên tôi muốn giải thích ở đây thì hiện tại ông Josef Cupka chỉ có quyền về năng lực của ông với vai trò là Quản tài viên đối với Công ty TBGM. Chúng tôi đã phân tích trường hợp này rất cẩn trọng cùng với luật sư Việt Nam và đã đi đến kết luận là ông Josef Cupka không phải là chủ của Công ty QBBK ở Quảng Bình. Ngay cả khi bị phá sản theo luật của Cộng hòa Séc thì rõ ràng ông Josef Cupka có thể làm bắt cứ thứ gì như chủ, nhưng ông Josef Cupka không phải là chủ, và rất là đáng tiếc ngày 13/3/2017 sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình đã sửa đổi Giấy phép đầu tư của Công ty QBBK Quảng Bình. Trong Giấy phép đầu tư sửa đổi đó thì lại đăng ký với vai trò ông Josef Cupka là chủ đầu tư dẫn đến việc ông ấy có quyền làm chủ đối với Công ty TBGM bao gồm cả công ty QBBK, cùng với quyết định đó thì ông Hùng cũng được đăng ký với vai trò Tổng Giám đốc của Công ty QBBK và chắc quý vị cũng biết là chúng tôi đã không đồng ý với Giấy phép đầu tư số 5 này, chúng tôi cũng yêu cầu ông Josef Cupka giải thích và vì ông Josef Cupka không hồi đáp và chúng tôi đã gửi đơn lên Tòa án tỉnh Quảng Bình. Và Tòa án tỉnh Quảng Bình đã từ chối đơn của chúng tôi nên chúng tôi gửi đơn lên Tòa án Cấp cao hơn ở Đà Nẵng và dựa trên ý kiến của luật sư Thức ở Việt Nam thì chúng tôi khẳng định rằng Giấy phép đầu tư số 5 không có hiệu lực cho đến khi nào Quyết định của Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định ai là chủ sở hữu của Công ty QBBK bởi vì giấy phép đầu tư số 5 này không có hiệu lực và không có hiệu lực thi hành trong thời điểm này vì thế nên ông Josef Cupka với vai trò tư nhân không phải là chủ Công ty QBBK và ông Hùng cũng không phải là Tổng giám đốc của Công ty QBBK. Chính vì thế ông Hùng không có quyền với tất cả tài sản liên quan của Công ty QBBK. Chúng ta tất cả phải đợi đến khi Tòa án Cấp cao ở Đà Nẵng quyết định. Các quý vị cũng có thể hỏi về sự khác nhau khi mà ông Josef Cupka đang ký là chủ công ty QBBK nếu như ông có năng lực làm những gì ông muốn với vai trò là Quản tài viên, nhưng xin luu ý là sự khác biệt này hết sức quan trọng. Tức là những quyền của ông Josef Cupka trong năng lực với vai trò là Quản tài viên ngay cả khi có bản án về Công ty thì đều phụ thuộc vào sự phê duyệt của tòa án giải quyết các vấn đề Công ty TBGM không thanh toán nổi nợ của Cộng hòa Séc và phải được thực thi các quy định liên quan của Cộng hòa Séc. Bất cứ lỗi nào hoặc hành động nào không đúng của ông Josef Cupka với vai trò là Quản tài viên sẽ cần phải bù đáp bằng bảo hiểm bắt buộc hoặc có thể bị truy tố. Về mặt khác, bất cứ hành động nào của ông Josef Cupka giống như với vai trò đầu tư tư nhân thì không thuộc quy định của luật cũng như nguyên tắc của bảo hiểm. Tôi cũng lưu ý với các quý vị vì đây không phải lần đầu mà việc tương tự đã xảy ra ví dụ là ban đầu có một vụ kiện về không thánh toán nợ của Công ty TBGM tại Cộng hòa Séc, ai đó đã có lá thư giả danh bôi nhọ sự việc với sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. Lá thư này đưa ra chứng cứ vấn đề bôi nhọ đối với Công ty QBBK Quảng Bình. Chúng ta hãy vui lòng nhắc nhở chính mình rằng ngay cả khi UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận rằng lá thư bôi nhọ này là giả danh. Tất cả chúng ta đều phải tuân thủ và tôn trong pháp luật và đợi cho đến khi Giấy phép có hiệu lực hoặc Tòa án Cấp cao ở Đà Nẵng quyết định, lúc đó chúng tôi rất vui lòng để bàn giao nhà máy thuộc Công ty QBBK cho ông Josef Cupka với vai trò là Quản tài viên nhưng không bàn giao cho ông Josef Cupka với vai trò là chủ sở hữu và chúng tôi muốn làm việc đó đúng theo pháp luật. Với những gì tôi hiểu được qua những lời phát biểu đầu cuộc họp thì ông Josef Cupka có quyền tham dự cuộc họp hôm nay theo như Giấy phép đầu tư số 5 và không có bất cứ lệnh triệu tập hay giấy phép nào khác của Việt Nam để mời ông đến đây ngoài Giấy phép nói trên vì vậy nên không có căn cứ để bàn giao Công ty QBBK này. Vấn đề này là vấn đề tranh chấp cá nhân nên Tòa án sẽ quyết định”.
Ông Dũng đã đứng dậy hỏi luật sư Petr Plavec là đã phát biểu hết chưa và ra hiệu cho luật sư Petr Plavec ngồi xuống, sau đó mời bà Trang - đại diện cho sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.
Bà Trang có đứng dậy nói: “Kính thưa các quý vị, tôi xin báo cáo với các quý vị như này. Công ty QBBK có vốn đầu tư nước ngoài 100% và khi chủ đầu tư đã phá sản, Tòa án Praha đã quyết định ông Josef Cupka là Quản tài viên###quản lý và xử lý toàn bộ những vấn đề liên quan tới QBBK. Trên cơ sở đó thì ông trình điều chỉnh dự án trên cơ sở căn cứ các pháp luật liên quan ở Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chứng nhận cho việc đó. Tức là quyền của ông Josef Cupka cử ông Hùng là Tổng Giám đốc thì Sở cũng chứng nhận việc đấy và hôm nay tôi có mặt ở đây là để chứng nhận sự bàn giao của hai bên chứ không phải đến đây để nghe sự tranh chấp, tranh luận giữa hai bên. Mà việc này phải để ở các cuộc họp khác hoặc ở Tòa án và rất là đáng tiếc vì buổi bàn giao đã đổ vỡ vì người mong muốn không có mặt”.
Sau đó ông Dũng đã giới thiệu một đại diện của Tòa án tỉnh Quảng Bình tên là Tuyến phát biểu và một người đã dứng dậy, ông ta nói: “Kính thưa các ông các bà, hôm nay tôi được mời đến để bàn giao nhà máy chứ còn chúng tôi không phải đến đây để tranh luận việc giá trị pháp lý ở đây được mà bản án đã giải quyết và đã có hiệu lực pháp luật rồi không bàn về chuyện chủ đầu tư thế nào nữa. Tòa án Cộng hòa Séc đã có hiệu lực pháp luật rồi, và tòa án Việt Nam đã công nhận thì Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra hai quyết định, một là quyết định chứng nhận đầu tư, hai là đăng ký mới mà quyết định hành chính là có hiệu lực thi hành ngay chứ không phải như bản án sơ thẩm là sau 15 ngày mới có hiệu lực ông luật sư nhé. Cho nên quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư có hai quyết định hành chính theo luật Việt Nam là có hiệu lực ngay không chờ Tòa án tỉnh hay Tòa án Cấp cao giải quyết. Còn vừa rồi có hai lá đơn, đơn của ông Hải và đơn của một ông ở Công ty ở Cộng hòa Séc khởi kiện quyết định hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì chúng tôi đã trả lời đơn là không đủ tư cách để khởi kiện. Cái đó là về dân sự và không liên quan đến vấn đề chủ sở hữu, cho nên theo tôi bây giờ nếu bàn giao không được theo tôi đề nghị làm tiếp nhận. không bàn giao nữa mà tiếp nhận vì ông Hải cũng đã có quyết định nghỉ, không còn ai quản lý nữa nên giờ tiếp nhận. Mà tiếp nhận thì giờ nhà máy đang còn nguyên, nhà cửa còn nguyên, còn con người thì nếu có thiện chí thì bàn giao con người để chủ tiếp quản về nhân lực, còn tiền bạc thì ngân hàng bàn giao rồi, cách đây sáu, bảy tháng ngân hàng đã đóng rồi không còn giá trị nữa và bàn giao dấu và chủ đầu tư mới tiếp quản còn hôm nay chúng tôi đến đâu không để nghe về đơn khởi kiện quyết định hành chính và đến giờ này thì chúng tôi về còn bên mới thì cứ quản, còn sau này có vấn đề gì hoặc ai cản trở thì cứ việc đó mà làm”.
Ông Dũng cũng đề nghị mọi người trật tự và nói: “Ngay từ đầu, tôi cũng đã nói rồi, đây không phải là nơi để các bên trình bày quan điểm nhưng mà tôi tôn trọng sự việc. Và ý kiến đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của phía Tòa án. Tôi xin tuyên bố buổi hôm nay là buổi tiếp quản, tiếp nhận Công ty, nhà máy. Như ông X đã nói, nhà máy theo pháp luật Việt Nam là phải có Tổng Giám đốc và chính thông tin vừa đưa ra thì giờ ông Hải cũng không phải là Tổng Giám đốc và về pháp lý thì ông Hùng đã được pháp luật Việt Nam thừa nhận là Tổng Giám đốc nên trách nhiệm để quản lý và điều hành nhà máy ngay kể từ khi mà Giấy chứng nhận pháp lý doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Và nếu như các ban, ngành không có ý kiến gì thì tôi tuyên bố buổi hôm nay là buổi tiếp quản và chính thức tiếp quản đã hoàn thành. Và kể từ thời điểm này ông Hùng tiếp quản và điều hành nhà máy”.
Luật sư Thức đã nói: Đây là buổi tiếp quản là quyền của các vị, còn quan điểm của tôi là đây là tranh chấp dân sự nên quyền quyết định của tòa và luật sư Petr Plavec cũng lên tiếng nhưng ông Dũng cũng nói là đã kết luận rồi thôi không nói nữa nhưng luật sư Petr Plavec vẫn cố nói là đề nghị chính quyền địa phương nói cho chúng tôi biết và giải thích về những gì mà ông vừa nói là chính quyền ở đây nói là đến đây đã chứng kiến bàn giao nhưng sao lại có ý kiến và ông Dũng đã căn cứ vào đó để kết luận và tôi cần một lời giải thích chính đáng...
Tuy nhiên đề nghị của luật sư Petr Plavec đã không ai để ý và mọi thành viên đã đứng dậy ra về và sau đó là những người của phía ông Hùng và lực lượng bảo vệ mới đứng ngay cửa phòng họp bảo vệ cuộc họp đã giữ gìn để đảm bảo trật tự buổi tiếp quản.
Nhật Thăng - Thái Quảng
Nguồn tin: Báo Kinh doanh & Pháp luật


Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật