KD và PL
Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội): Cần lắm những cách giải quyết có tâm, có tầm (15/12/2017 11:26)
“Mong muốn UBND xã Tân Triều và huyện Thanh Trì công khai, minh bạch trong việc thông tin về việc thu hồi đất, công khai các dự án được triển khai thực hiện trên diện tích đất thu hồi của người dân xã Tân Triều. Xét cấp chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân theo đúng chính sách quy định nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân” - Đây không phải là mong muốn của một người, mà là nguyện vọng của hàng trăm hộ dân bị thu hồi đất tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã nhiều năm chưa được giải quyết.
 Những ngày qua, trụ sở UBND xã Tân Triều thường xuyên tấp nập bởi rất nhiều hộ dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án trên địa bàn xã nhưng chưa được giải quyết về chính sách bồi thường. Trước tình trạng người dân ngày một bức xúc gia tăng, sáng ngày 13/12/2017, tại Hội trường UBND xã Tân Triều, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức buổi trao đổi với các hộ dân có đất, tài sản trên đất bị thu hồi thuộc dự án khu đô thị Tây Nam Kim Giang I thuộc địa bàn xã. Các thành phần tham dự gồm: Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì - Chủ trì; Chánh Thanh Tra huyện; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phó phòng Tài chính huyện; Phó phòng Quản lý đô thị huyện; Bí thư đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tân Triều cùng với hàng trăm hộ dân trong tình trạng có đất và tài sản trên đất bị thu hồi chưa được giải quyết chế độ bồi thường.
Tại buổi trao đổi, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết: “Căn cứ theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội là đúng pháp lý. Năm 2009, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 29/09/2009 về chính sách bồi thường, hỗ trợ trong đó không giao đất mà giao bằng tiền khi thực hiện chính sách chuyển nghề và tạo việc làm”. Đây có thể được coi như một lời giải thích của ông Cường tới những hộ dân có đất bị thu hồi theo dự án khu đô thị Tây Nam Kim Giang I và cũng để giải thích cho người dân biết vì sao mà họ không được nhận đất tái định cư như họ mong muốn.
Tuy nhiên, lời giải thích của ông Cường như vậy đã thực sự đúng khi thực hiện theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội hay chưa? Báo Kinh doanh và Pháp luật xin được tóm lược và trích dẫn để bạn đọc hiểu thêm về Quyết định số 4272/QĐ-UBND như sau: “Quyết định số 4272/QĐ-UBND được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Khanh ký ban hành ngày 26/10/2007 về việc thu hồi 357.910 m2 đất tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; Giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất (Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố) để tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chuẩn bị mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ diện tích đất Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I phục vụ quỹ nhà tái định cư. Theo đó, UBND huyện Thanh Trì có trách nhiệm thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo quy định. Và đây là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách của Nhà nước và của thành phố Hà Nội (Cụ thể hơn là toàn bộ nguồn vốn để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ diện tích đất Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I là do nguồn vay từ quỹ đầu tư phát triển của thành phố Hà Nội)”. Như vậy, với chủ trương thu hồi 357.910 m2 đất tại xã Tân Triều để phục vụ dự án nêu trên của thành phố là chủ trương hoàn toàn đúng và đặc biệt có lợi cho người dân vì dự án này là dự án phục vụ quỹ nhà tái định cư. Vậy không hiểu tại sao Quyết định phê duyệt dự án và thực hiện triển khai từ năm 2007 mà UBND huyện Thanh Trì lại áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi ở đây theo quy định năm 2009 dẫn đến việc người dân bị mất quyền lợi tái định cư? Câu hỏi này, ai sẽ chịu trách nhiệm trả lời trước dân?
Chủ trương của thành phố Hà Nội là xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất khu đô thị Tây Nam Kim Giang I phục vụ quỹ nhà tái định cư. Nhưng người dân có đất bị thu hồi lại không được bồi thường tái định cư?
Theo báo cáo mới đây của UBND huyện Thanh Trì, để thực hiện thu hồi được diện tích đất theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội thì có tới hơn 400 hộ dân bị thu hồi đất bao gồm cả đất nông nghiệp và đất ở. Cho đến thời điểm hiện nay thì mới có hơn 70 hộ được phê duyệt cấp đất tái định cư, còn lại hàng trăm hộ dân có đất đã bị thu hồi hoặc bị cưỡng chế thu hồi đang mòn mỏi đợi chờ sự phê duyệt của chính quyền sở tại dẫn đến bức xúc và đơn thư vượt cấp kéo dài. Vậy những hộ dân này họ có thực sự hiểu về dự án mà Quyết định 4272 đã được phê duyệt? UBND huyện Thanh Trì đã thực hiện công tác tuyên truyền, công khai dự án này tới người dân như thế nào? Các bước thực hiện liên quan đến kê khai, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, hoa màu bị thu hồi như thế nào? Tuyên truyền chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tới người dân ra sao? Có lẽ, nếu làm tốt những câu hỏi báo nêu trên thì chính quyền sở tại đã không phải tổ chức buổi trao đổi ngày 13/12/2017 vừa rồi? Chưa kể đến việc, nếu căn cứ theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội, thì trách nhiệm của UBND huyện Thanh Trì là phải thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Sau đó sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển của thành phố để triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ Khu đô thị Tây Nam Kim Giang. Nhưng không biết vì lý do gì mà Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thanh Trì không thực hiện đồng loạt việc thu hồi đất của dân để GPMB dẫn đến người dân mù mờ không nắm rõ dự án và mất đi quyền lợi hợp pháp của mình. Cứ khi nào có dự án được triển khai xây dựng thì khi ấy người dân mới bị thu hồi đất và nếu không chịu giao đất thì lập tức bị tổ chức cưỡng chế thu hồi. Hiện nay với tổng số hơn 400 hộ dân có đất bị thu hồi thì vẫn còn rất nhiều hộ dân trong diện bị thu hồi đất nhưng chưa bị thu hồi và khi được hỏi thì những hộ dân này cũng không biết họ sẽ bị thu hồi đất khi nào và chính sách bồi thường, hỗ trợ ra sao.
Đơn cử như hộ gia đình ông Triệu Khắc Quân bị thu hồi 579 m2 đất nông nghiệp, tuy nhiên lại bị thu hồi năm 2014 chứ không phải năm 2007 sau khi thành phố ban hành Quyết định số 4274/QĐ-UBND. Rồi với lý do, UBND huyện Thanh Trì thực hiện theo Quyết định số 108 năm 2009 nên mặc dù hộ gia đình ông Quân đã được thông báo cấp đất tái định cư tại thửa đất có số hiệu N-05-26 nhưng cho đến hiện nay vẫn không được nhận đất. Như vậy, việc chậm tiến độ trong việc thực hiện GPMB thực hiện dự án là trách nhiệm của ai dẫn đến việc người dân bị mất quyền lợi nhận bồi thường bằng đất ở?
Đối với hộ gia đình ông Triệu Khắc Thành thì vô cùng nực cười bởi sự vô trách nhiệm của tổ công tác thực thi. Chị Triệu Thị Hoàng (con gái ông Thành) cho biết: “Họ Triệu Khắc tại xã Tân Triều có 2 người trùng tên Triệu Khắc Thành. Cha chị là người có tên trong danh sách phải thu hồi đất để phục vụ dự án. Với tổng diện tích bị thu hồi là: 1.020 m2 đất, gia đình chị bị thu hồi 100% đất nông nghiệp. Tuy nhiên, gia đình tôi không hề nhận được thông báo thu hồi đất. Họ (chỉ tổ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - PV) đã gửi thông báo nhầm đến người trùng tên trong họ Triệu Khắc, nhưng họ cũng vô trách nhiệm mà không xác minh lại. Chỉ đến khi gia đình tôi bị thu hồi đất thì mới biết là phải giao đất và hiện nay cũng chưa nhận được bất cứ sự bồi thường hỗ trợ và tái định cư nào cả. Đã nhiều lần tôi lên xã để hỏi thì họ cứ bảo còn xác minh”. Theo tay chị Hoàng chỉ thì nay, phần diện tích đất nông nghiệp của gia đình chị đã bị thu hồi cùng với nhiều hộ gia đình khác đã biến thành trạm trộn bê tông (về trạm trộn bê tông này, phóng viên sẽ tìm hiểu và phản ánh chỉ tiết ở số báo sau). Mà cũng không hiểu sao, chủ trương của thành phố là thu hồi đất của dân để phục vụ xây quỹ nhà tái định cư, vậy mà lại xuất hiện trạm trộn bê tông. Như vậy liệu có hợp pháp?
Như vậy, với sự buông lỏng quản lý đất đai tại xã Tân Triều, cho đến nay đã hơn 10 năm thực hiện theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thanh Trì vẫn không giải quyết xong chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Sự nhập nhằng trong việc kê khai, kiểm đếm đất và tài sản trên đất bị thu hồi hay áp dụng chính sách không đúng thời điểm gây mất quyền lợi của người dân là những vấn đề cần được các cấp có thẩm quyền quan tâm và giải quyết bởi không phải bỗng dưng mà người dân nơi đây tố cáo một bộ phận lãnh đạo có dấu hiệu tham nhũng.
Trên đây chỉ là đơn cử hai trong hàng trăm hộ dân đang kiến nghị vượt cấp về quyền lợi của mình khi nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Báo Kinh doanh và Pháp luật sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng cấp có thẩm quyền để tìm hiểu rõ ngọn ngành để thông tin đảm bảo đúng chủ trương của thành phố nhằm đảm bảo công tác GPMB và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.
Hiền Anh và Nhóm PV Điều tra
Nguồn tin: Báo Kinh doanh & Pháp luật


Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật