KD và PL
Bình Giang - Hải Dương: Ông Phạm Văn Vui kiến nghị về cách xử lý sau giải quyết tố cáo (kỳ 2) (13/12/2019 09:53)
Báo Kinh doanh và Pháp luật đã đăng bài về việc ông Phạm Văn Vui ở thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phản ánh về việc từ những năm 2014, 2015 ông đã có đơn tố cáo Trưởng, Phó thôn Bình Cách với hàng chục nội dung liên quan tới vấn đề thi công, giám sát, thu, chi, tính nhân công khi tiến hành làm đường bê tông ở thôn v.v.
Ông Phạm Văn Vui trình bày với phóng viên về nội dung Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 131/TB-UBND của UBND huyện Bình Giang

Ông Vui cho phóng viên biết 3 trong số 12 lô đất thôn bán đã được người dân xây dựng nhà kiên cố.
 Mặc dù UBND huyện Bình Giang ra Thông báo số 131/TB-UBND ngày 23/10/2017 về kết quả giải quyết tố cáo. Trong Thông báo có đoạn chỉ rõ: “ Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã Bình Xuyên thu hồi toàn bộ diện tích 2.008,4 m2 đất thôn Bình Cách đã giao trái thẩm quyền cho 12 hộ gia đình và chỉ đạo thôn Bình Cách có kế hoạch trả lại kinh phí cho 12 hộ gia đình được thôn Bình Cách giao đất trái thẩm quyền; yêu cầu 12 hộ gia đình được thôn Bình Cách giao đất trái thẩm quyền phải giữ nguyên hiện trạng, không được xây dựng công trình nhà ở trên đất khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền”. Tuy nhiên cho đến nay thì sự việc vẫn không được giải quyết theo chỉ đạo của UBND huyện Bình Giang (?!)
Ngày 11/12/2019, phóng viên Báo Kinh doanh và Pháp luât đã đến trụ sở UBND xã Bình Xuyên làm việc với ông Nhữ Đình Tảo - Chủ tịch UBND xã. Ông Tảo cho biết là UBND xã đã giao cho ông Phạm Văn Thảnh - Phó Chủ tịch UBND xã giữ hồ sơ liên quan đến việc tố cáo của ông Phạm Văn Vui, nhưng do hôm nay ông Thảnh đi công việc vắng mặt không có tại UBND xã nên ông Tảo đã hẹn cung cấp hồ sơ vụ việc cho phóng viên vào ngày hôm sau. Qua trao đổi với Chủ tịch UBND xã Bính Xuyên về việc xử lý và kiến nghị đối với tập thể, cá nhân có trong nội dung đơn thư của ông Vui và trong Kết quả giải quyết tố cáo của UBND huyện Bình Giang hiện nay đã xử lý tới đâu?. Ông Tảo cho biết: “UBND xã Bình Xuyên đã gửi báo cáo lên UBND huyện Bình Giang nhưng vì lý do trên (ông Thảnh đi vắng - PV) nên chưa cung cấp được cho phóng  viên”. Tiếp đó, nhóm phóng viên đã đến UBND huyện Bình Giang làm việc với bà Vũ Thị Hay - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, bà Hay cho biết UBND huyện Bình Giang đã nhận được báo cáo của UBND xã Bình Xuyên về việc thực hiện Kết luận số 03 ngày 23/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang kết luận nội dung tố cáo của ông Phạm Văn Vui ở thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên. Bà Hay đã cung cấp cho phóng viên một số báo cáo trong đó có Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 28/1/2018 của UBND xã Bình Xuyên về việc thực hiện Công văn số 697/UBND-TTr ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang về việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra UBND xã Bình Xuyên. Bản báo cáo này có nội dung là Sau khi nhận được Kết luận số 03 ngày 23/10/2017 của UBND huyện Bình Giang kết luận nội dung tố cáo của ông Phạm Văn Vui thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên có 10 nội dung tố cáo đã được giải quyết. Đảng ủy, UBND xã đã mời cán bộ Cấp ủy Chi bộ và Trưởng, Phó thôn Bình Cách lên làm việc. Đảng ủy yêu cầu Cấp ủy Chi bộ tổ chức cuộc họp vào ngày 05/11/2017 tại Nhà văn hóa thôn Bình Cách. Về dự có đồng chí Bí thư Đảng bộ, đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã về họp và thông báo kết luận của UBND huyện kết luận về 10 nội dung trong đơn tố cáo của ông Phạm Văn Vui trước Chi bộ để Chi bộ biết, Chi bộ đều nhất trí kết luận của UBND huyện đã kết luận, và yêu cầu Chi bộ họp kiểm điểm cán bộ, các cá nhân có vi phạm trong công tác quản lý kinh tế và đất đai. Tiếp đó, ngày 08/11/2017 UBND xã yêu cầu cán bộ, Trưởng thôn Bình Cách tổ chức họp nhân dân trong toàn thôn tại Nhà văn hóa thôn, về dự có đồng chí Bí thư Đảng bộ và đồng chí Chủ tịch UBND xã. Sau khi nghe công bố kết luận của UBND huyện Bình Giang kết luận 10 nội dung trong đơn tố cáo của ông Phạm Văn Vui về những sai phạm của cán bộ thôn Bình Cách trong công tác quản lý đất đai và chi tiêu kinh tế của thôn, nhân dân thôn Bình Cách hoàn toàn nhất trí và đề nghị số tiền sai phạm của cán bộ thôn Bình Cách phải truy thu của các cá nhân nộp trả về quỹ thôn để nhân dân họp bàn xét các tình tiết vi phạm của cán bộ và cá nhân trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế để có mức hỗ trợ cho phù hợp. Nội dung đề nghị này đã được ông Phạm Văn Vui và các ông có tên trong đơn tố cáo đều nhất trí. Do vậy Đảng ủy, UBND xã giao cho Cấp ủy Chi bộ và cán bộ Trưởng, Phó thôn Bình Cách tổ chức họp nghiêm túc kiểm điểm cán bộ vi phạm và thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm nộp về quỹ thôn theo ý kiến đã được nhân dân nhất trí thông qua.
Ngày 10/11/2017 UBND xã đã nhận được biên bản làm việc của cán bộ thôn Bình Cách về việc thu hồi sổ tiền sai phạm của các ông bà nộp về thôn Bình Cách số tiền là: 31.405.000 đồng. Ngày l2/11/2017 UBND xã đã nhận được văn bản trích Nghị quyết của Chi bộ thôn Bình Cách họp kiểm điểm cán bộ cụ thể sau: Chi bộ ra Nghị quyết hủy bỏ Nghị quyết họp Chi bộ ngày 04/12/2014 về vỉệc tổ chức khoán thầu đất lâu dài thu tiền 1 lần và đề nghị UBND xã quy hoạch toàn bộ diện tích đất hiến của thôn, chuyển mục đích sử dụng đất đấu giá QSD đất theo luật đất đai; Chi bô kiểm điểm kỷ luật 2 đồng chí cán bộ với hình thức kỷ luât là phê bình.

Báo cáo số 01/BC-UBND của UBND xã Bình Xuyên
Ngày 16/11/2017 UBND xã nhận được biên bản làm việc của cán bộ thôn Bình Cách với một số ông bà nhận hợp đồng kinh tế thi công một số công trình của thôn và quản lý giám sát với thôn rút kinh nghiệm trong công tác thi công, quản lý vật tư và thực hiện Nghị quyết của nhân dân họp ngày 08/11/2017 hỗ trợ lại số tiền bị thu hồi theo kết luận của UBND huyện Bình Giang. Đảng ủy, UBND xã họp kiểm điểm các đồng chí cán bộ chuyên môn địa chính, cán bộ phụ trách thôn còn lỏng lẻo trong công tác quản lý đất đai, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế của địa phương, chưa đi sâu đi sát đến cơ sở do vậy dẫn đến việc để nhân dân kiến nghị, tố cáo ảnh hưởng đến phong trào của địa phương.
Sau khi trao đổi với phóng viên về 10 nội dung tố cáo, ông Phạm Văn Vui không còn khiếu nại với một nội dung trong thông báo của UBND huyện Bình Giang. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung ông Vui cho biết khá chi tiết như nội dung thứ 2 ông tố cáo công giám sát đổ đường bê tông năm 2014 chuyển sang năm 2015; số công 277 x 100.000 đ/công là không đúng thực tế với lý do theo như ông tính chỉ có 162 công chứ không phải 277 công. Nội dung thứ 3 tố cáo phần đổ đường bê tông từ cuối năm 2014 chuyển sang năm 2015 thi công không đúng như gói thầu với lý do: Trong gói thầu có phần thi công cát độn mặt đường nhưng thực tế thì không có cát độn, điều này gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình; Theo quy cách đổ bê tông trong hợp đồng, mặt đường rộng 3m, hai bên mép đường 0,18m - giữa đường 0,16m. Bình quân 0,17m có doi giữa nhưng thực tế khi UBND xã (đại diện ông Nguyễn Quốc Huy là công chức phụ trách văn thư xã) đo thực tế thì chỉ tương đương 0,12m. Nói chuyện với phóng viên, ông Vui đã đặt câu hỏi nghi vấn về số lượng xi măng thất thoát hiện giờ ở đâu?
Và trên thực tế về tìm hiểu sự việc ông Phạm Văn Vui kiến nghị về cách xử lý sau tố cáo thì ông cũng không được biết nội dung như trong báo cáo của UBND xã Bình Xuyên nêu trên và thực trạng về diện tích 2.800,4 m2 đất thôn Bình Cách đã giao trái thẩm quyền cho 12 hộ gia đình mà UBND huyện Bình Giang đã yêu cầu thu hồi thì hiện nay có 1 nhà xây dựng và ở ổn định và 2 nhà đang thi công xây dựng. Vậy với những sai phạm của tập thể và cá nhân thôn Bình Cách nói trên thì việc xử lý sau giải quyết tố cáo của ông Phạm Văn Vui đã thỏa đáng hay chưa? Báo Kinh doanh và Pháp luật kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và giải quyết nghiêm, dứt điểm, tránh để tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài và tránh ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.
Thu Trung
Nguồn tin: Báo Kinh doanh & Pháp luật


Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật