Video
Giải báo chí Quốc Gia 2015

 Trao Giải báo chí Quốc gia cho 92 tác phẩm

Các video đã đăng
Tin nổi bật
CLB Ảnh báo chí Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam 20 năm – Một chặng đường
Linh thiêng lá cờ Tổ quốc
Triển lãm ảnh báo chí mang tên “ Doanh nghiệp và Doanh nhân”
Phát động Cuộc thi và Triển lãm Ảnh báo chí với chủ đề “Doanh nghiệp và Doanh nhân”