Đẩy mạnh việc ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên phạm vi toàn quốc sẽ giúp mọi người lao động được đảm bảo quyền lợi của chính mình

Kể từ khi chính thức công bố đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, tính đến ngày 3/5/2021, toàn quốc đã có gần 5,1 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng, với trên 4,3 triệu...

Xây dựng Vành đai 4 với mục tiêu tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững

Vành đai 4 sẽ là tuyến đường giúp kết nối đồng bộ, tăng cường năng lực, giải phóng ùn tắc giao thông. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, khai thác các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Ngành Thuế nhận được những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 vẫn diễn biến phức tạp

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh không thể để một cá nhân, một bệnh viện hay một nhà máy… thực hiện không nghiêm, để xảy ra dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến cả nước.

Tiếp tục thực hiện cách ly đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly từ 0h ngày 04/5

hững ngày gần đây, nước ta đã liên tục ghi nhận một số trường hợp đã hết thời gian cách ly tập trung 14 ngày, thậm chí có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính nhưng sau đó vẫn phát hiện mắc COVID -...

Trí tuệ Việt khơi dậy khát vọng - kiến tạo tương lai

Những năm gần đây, khoa học công nghệ (KHCN) của Việt Nam đã có những bước phát triển rất lớn, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước hòa nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong sự nghiệp gìn giữ, đấu tranh,...