Tác phẩm đạt Giải Ba Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí: "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm: Vượt sóng ra khơi, tác giả Đường Hồng Mai

Giải Ba - Đường Hồng Mai CN9 - Vượt sóng ra khơi.jpg