Giải Khuyến khích Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm: Tuần tra vùng biên giới và phòng chống dịch Covid 19, tác giả Vũ Thái Quảng

Giải Khuyến Khích - Vũ Thái Quảng CN2 - Tuần tra vùng biên giới và phòng chống dịch Covid 19.jpg