Giải Khuyến khích Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm: Đón xuân trên Đỉnh FanSiPang, tác giả Vũ Dũng

iải Khuyến Khích - Vũ Dũng CN7 - Đón xuân trên Đỉnh FanSiPang.JPG