Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Công việc thường ngày của ngư dân. Tác giả Nguyễn Đức Kiên

Trả lời