Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Công việc thường ngày của ngư dân. Tác giả Nguyễn Đức Kiên