Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm: Cuộc sống trên đá -Tác giả: Trương Thế Cầu