Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Rực ánh hoa thép. Tác giả Trần Trung Dũng