ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Xuống đồng ngày xuân. Tác giả Vương Ngọc Minh