Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Xuống đồng ngày xuân. Tác giả Vương Ngọc Minh