ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chiến sĩ vùng biên trong công tác tuần tra và phòng chống dịch Covid 19” – Tác giả: Vũ Thái Quảng