Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Niềm tin cuộc sống” – Tác giả: Đỗ Trọng Luân