Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Phóng sinh ngày lễ Vu Lan” – Tác giả: Vũ Thái Quảng