Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Cầu Rào Hải Phòng thông xe kỹ thuật ngày 25/01/2022” – Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa