Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Đôi bạn trẻ” – Tác giả: Hoàng Văn San