ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Đưa gốm mộc vào lò nung bằng nguyên liệu gas” – Tác giả: Nguyễn Gia Khánh