Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Đưa gốm mộc vào lò nung bằng nguyên liệu gas” – Tác giả: Nguyễn Gia Khánh