Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Hoàng hôn trên công trường cầu Cửa Lục 1” – Tác giả: Nguyễn Hải Huy