Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Hội thi thêu, dệt thổ cẩm của huyện Lâm Bình, Tuyên Quang ” – Tác giả: Nguyễn Gia Khánh