Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Lễ hội cá Đồng Hoa” – Tác giả: Vương Hồng Hải