Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Lễ hội đua thuyền truyền thống trên Đầm Thủy Tú” – Tác giả: Nguyễn Thị Thanh