Ảnh Triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”. Tác phẩm “Người thợ trên công trình xây dựng Cầu Rào mới” – Tác giả: Trần Trung Dũng