ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Nhì cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Trong vòng tay yêu thương” – Tác giả: Vũ Dũng