Giải Nhì cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Cán bộ, nhân viên Công ty nước sạch Hà Nội theo dõi sơ đồ áp lực phân bổ nước phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân Thủ Đô” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng