NSNA - Nhà báo Vũ Nhật Thăng
Phó chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí  - Hội Nhà báo Việt Nam
Điện thoại: 0983687286
Email: nhatthang@banbientap.net
Địa chỉ: 62 Đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội
Quản trị viên
Nguyễn Tiến Đạt
Điện thoại: 0914921088
Email: nguyentiendat0210@gmail.com