Bầu cử là Ngày Hội của toàn dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam được diễn ra vào ngày 06/01/1946. Ngày 05/01/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình.” Thông qua hoạt động bầu cử, người dân cả nước phát huy quyền làm chủ của mình, thực hiện nghĩa vụ công dân thông qua việc đi bầu cử để chọn ra những người thật sự xứng đáng, có đủ cả đức lẫn tài, tâm lẫn tầm để thay thế mình làm đại biểu dân cử.

Cuộc Tổng tuyển cử thắng lợi đã khẳng định niềm tin, khát vọng độc lập, tự do của Nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên là: “…kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, của Mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể nhân dân, sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự ủng hộ giám sát của Nhân dân, Quốc hội nước ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện thân của khối đoàn kết dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khu vực bỏ phiếu số 8 phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội đã niêm yết danh sách cử tri và danh sách trích ngang, tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Khu vực bỏ phiếu số 8 phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội đã niêm yết danh sách cử tri và danh sách trích ngang, tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Lá phiếu của cử tri, đó là sự tín nhiệm mà họ đã tin yêu trao gửi các đại biểu, thì quyền lợi trước hết mà họ được hưởng, phải là sự an toàn. Với tình hình diễn biến của COVID-19 phức tạp, tuy nhiên không thể ảnh hưởng đến không khí náo nức chuẩn bị cho ngày Hội của toàn dân. Hòa chung với không khí hân hoan đó, UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, địa phương và là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được triển khai tới toàn thể hệ thống chính trị phường để mỗi lực lượng đều nắm được nhiệm vụ và tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này, không khí tại đây đang rất khẩn trương để 10 ngày nữa việc tổ chức bầu cử thực sự là một ngày Hội, mà chính những người dân là chủ thể thực hiện quyền làm chủ của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Trên địa bàn phường có 08 khu vực bỏ phiếu với tổng số 15.294 cử tri. Việc lấy ý kiến cử tri của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức tại tổ dân phố, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với UBND phường đã triệu tập và chủ trì 06 Hội nghị, trong đó 01 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, 01 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, 02 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND quận Tây Hồ và 04 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm, Đống Đa,  Ba Đình. Các hội nghị bắt đầu từ 31/3/2021 đến 08/4/2021 tại 07 tổ dân phố. Xác định nội dung tuyên truyền theo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, không hình thức. Để đảm bảo công tác niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường, UBND phường đã chỉ đạo công chức Văn hóa xã hội chủ động trang trí để phục vụ công tác niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 12/3/2021 công tác trang trí phục vụ niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành. Bộ phận Văn hóa thông tin của phường đã triển khai tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức. Đến thời điểm hiện tại đã căng, treo 06 pano tại trụ sở Đảng ủy, trụ sở UBND phường và Trung tâm Văn hóa thể thao của phường, treo 90 băng rôn dọc các tuyến đường chính trên địa bàn phường. Thực hiện trang trí, cổ động trực quan phục vụ công tác bầu cử các cấp tại các điểm bỏ phiếu theo hướng dẫn. Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp nên UBND phường đã quán triệt kịp thời các văn bản của cấp trên, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử gắn với phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Bằng các biện pháp tuyên truyền, UBND phường Yên Phụ đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch và tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Ngày 11/5/2021, UBND phường Yên Phụ phối hợp với Phòng Nội vụ quận tiến hành tập huấn về công tác bầu cử cho các thành viên, ban chỉ đạo, UBND phường, Ban bầu cử, tổ bầu cử. Phương hướng trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục tiến hành trực tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đối với việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri. Công an phường, quân sự phường nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời cho Ban Bầu cử phường những vấn đề liên quan đến công tác an ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường. Có thể nói, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên đại bàn phường Yên Phụ đã được chuẩn bị tốt, đảm bảo quy trình đề ra.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND phường Yên Phụ và sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận Tây Hồ, tin tưởng rằng ngày bầu cử Chủ nhật 23/5/2021 sắp tới, phường Yên Phụ nói riêng và tất cả các địa phương trên cả nước nói chung sẽ diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày Hội của toàn dân.

Tiến Đạt theo TTX