Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Chiến sỹ quân y Quân khu 3 Tham gia phòng chống dịch Covid - 19. Tác giả Nguyễn Đại Thắng

- Ảnh bộ Chiến sỹ quân y Quân khu 3 tham gia phòng chống dịch Covid-19.jpg