Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Cuộc sống trên đá. Tác giả Trương Thế Cầu