Giải Khuyến khích Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm: Tô son, tác giả Bùi Duy Hùng