Giải Khuyến khích Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm: Tết quê, tác giả Lâm Văn Quế

Giải Khuyến Khích - Lâm Văn Quế CN5 - Tết Quê.jpg