Giải Khuyến khích Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm: Bánh Hỏi Phú Yên, tác giả Nguyễn Văn Mười

Giải Khuyến khích - Nguyễn Văn Mười CN6 - Bánh Hỏi Phú Yên.jpg