Giải Khuyến khích Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm: Thu nước thốt nốt, tác giả Ngô Xuân Hải

 Giải Khuyến Khích - Ngô Xuân Hải CN6 - Thu nước thốt nốt.jpg