Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Hàn vá sửa chữa Container. Tác giả Nguyễn Đại Thắng