Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Tuần tra biển - công việc thường ngày. Tác giả Nguyễn Đại Thắng

 Nguyễn Đại Thắng CN7 -Tuần tra biển - công việc thường ngày.jpg