Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Thiên nga trên sông Tam Bạc. Tác giả Nguyễn Đại Thắng

Nguyễn Đại Thắng CN7 -Thiên nga trên sông Tam Bạc(1).jpg