Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Những ngày đi làm thời COVID. Tác giả Đỗ Thanh Mai

Đỗ Thanh Mai CN4 - Những ngày đi làm thời Covid(1).jpg