Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Buổi sáng trên đồi chè. Tác giả Đỗ Thanh Mai