Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Se tơ. Tác giả Đỗ Thanh Mai

Đỗ Thanh Mai CN4 - Se tơ.JPG