Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Nghề làm tương. Tác giả Lâm Văn Quế

 Lâm Văn Quế CN5 - Nghề làm tương.jpg