Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Màn biểu diễn múa Aerobic khai mạc giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020. Tác giả Phạm Văn Đức

Phạm Văn Đức CN9 - Màn biểu diễn múa Arobic khai mạc Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020.jpg