Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Đồng bào dân tộc Mông ở bản Lìm Mông, Tú Lệ, Mù Cang Chải đi cấy. Tác giả Phạm Văn Đức

Phạm Văn Đức CN9 - Đồng bao dân tộc Mông ở bản Lìm Mông, Tú Lệ, Mù Cang Chải đi cấy.jpg

Phạm Văn Đức CN9 - Đồng bao dân tộc Mông ở bản Lìm Mông, Tú Lệ, Mù Cang Chải đi cấy.jpg