Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Nữ công nhân đang làm tăng ca, thêm giờ ngày chủ nhật may khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19 tại công ty Dệt Kim Đông Xuân, Tác giả Phạm Văn